Kvalitet

God djuromsorg och bra djurhantering - för bästa kvalitet på kött och skinn


Köttet från våra lamm säljs i butik, ofta med gårdsnamnet på förpackningen. För att kunna leverera lammkött av hög kvalitet lägger vi mycket jobb på vägning av lammen samt bedömning av kroppsform och fettansättning. I kvalitetsbegreppet ingår naturligtvis också att djuren har ett bra liv. Våra lammungar föds i april och går ute under hela betessäsongen. Tackorna går ute året om och har tillgång till torr halmbädd i fårhuset under vintern. Tackor som har lammat går dock inne med sina ungar ett par veckor tills det är dags för betessläpp.


Varsam hantering av djuren och respekt för deras naturliga beteenden och behov gör att stressmomenten kan minimeras. En hel del saker måste de ändå utsättas för: exempelvis klipper vi ullen på de vuxna djuren två gånger per år. Det är inget ett får uppskattar men är nödvändigt för att djuren ska må bra. Våra duktiga gotländska lammklippare Curt, Torbjörn, Reine och Emil är snabba och klipper en tacka på bara någon minut.


Djuren identitetsmärks med öronbrickor - ett EU-krav men också nödvändigt i en avelsbesättning. Vi vaccinerar och verkar klövar samt behandlar mot fästingar vid behov - åtgärder som behövs för att upprätthålla god djuromsorg. När djuren ska få nytt bete räcker det ofta att öppna grinden så har snart alla hittat igenom. Ett hål i stängslet hittar de minst lika fort. Då är det bra med en vallhund för att få in dem i hagen igen. De brukar sällan återvända frivilligt... Ibland måste vi flytta lammen till mer avlägsna beten och då får de åka djurtransport.


Djuren slaktas på Visby slakteri och fram till dess gör vi allt vi kan för att de ska ha ett bra liv.


Här kan du läsa om vår lammuppfödning.